Spouwanker onderzoek

Bouwkundig spouwanker onderzoek

Thor Logical voert jaarlijks tientallen onderzoeken uit aan metselwerk constructies. 

Een groot deel hiervan zijn spouwmuurconstructies bestaande bouw van vorige eeuw. Om een spouwmuur constructief sterk te kunnen maken worden vanaf de eerste toepassing spouwankers van metaal aangebracht om buitenblad met binnenblad te koppelen.

Detail - doorsnede 002_Tekengebied 1

Wij constateren in tenminste 80% van onze jaarlijkse gevelonderzoeken met spouwmuurconstructies, dat de originele metalen spouwankers functioneel niet meer voldoen en zichtbaar aan het einde van hun levensduur zijn. In ernstige situaties moeten op zeer korte termijn (0-3 maanden) renovatiespouwankers worden geplaatst. In andere situaties 12 tot 36 maanden, met als aanbeveling om jaarlijks de posities op locatie te laten controleren (monitoren). Wij voeren een spouwmuur onderzoek uit conform BRL 2109.

Inmiddels hebben we veel geleerd over na-isoleren (spouwvullingen) en wat daarvan de  gevolgen kunnen zijn, daarnaast hebben we geconstateerd tijdens onderzoeken die plaats hebben gevonden tussen 2019 en 2021, dat destijds in zijn geheel of plaatselijk onvoldoende spouwankers zijn toegepast, of verkeerd zijn geplaatst, teveel speling hebben en/of dat spouwankers volledig verroest of doorgesleten zijn.

Bij een gevelinspectie voeren wij altijd destructieve onderzoeken uit op meerdere posities en verschillende windrichtingen, tevens controleren wij de kwaliteit en conditie van metselwerk, voegwerk, bouwdetails en of er koudebrug situaties aanwezig zijn.

Thor Logical bevindingen 2019-2021

  • 40 gevelinspecties met spouwmuurconstructies (gemiddeld op jaarbasis).
  • 80%-90% hiervan zijn spouwankers niet functioneel (meer dan 30 gevelinspecties).
  • Onvoldoende spouwankers aanwezig in geheel structureel of plaatselijk.
  • Spouwankers onjuist geplaatst, teveel speling, verroest of doorgesleten.

IJzer en Staal in Gevels

IJzer en Staal in Gevels

IJzer en Stalen onderdelen in metselwerk gevels kunnen voor grote constructieve problemen en gevolgschade zorgen. Door scheurvorming en poreuze gevels kan vochtige lucht en hemelwater tot diep in de metselwerkconstructie dringen. Zo kan 1 millimeter ijzer wel 10 x (qua volume en massa) uitzetten waartegen het metselwerk niet bestand is waardoor dit zal gaan scheuren. 

Een bijzonder natuurkundig fenomeen is dat tijdens vorst bevroren delen en ijs in fel zonlicht sneller opwarmen waardoor het ijs in volume nog sneller zal gaan uitzetten waardoor scheuren nog groter worden.

Thor Logical zoekt met gebouweigenaren samen naar een oplossing voor herstel en behoud van het gebouw.

Scheurherstel Metselwerk

scheurherstel metselwerk advies

Scheurvorming in metselwerk gevels komt veel voor bij gebouwen die meer dan 25 jaar oud zijn. Door inwerking van vocht bijvoorbeeld (vochtverbindingen met zure en/of zoute stoffen), ondergaan materialen een proces van aantasting met als gevolg slijtage waardoor volume van de massa soms afneemt (door erosie of rot) of juist groter wordt door chemische natuurlijke aantasting (corrosie en massa vermeerdering van staal als voorbeeld, zie afbeelding) en hierdoor drukbelasting kan gaan uitoefenen op zwakkere delen zoals baksteen metselwerk.

In beide situaties ontstaan uiteindelijk grote naden waardoor meer vocht het metselwerk zal binnentreden met grotere schade tot gevolg. Zie ook IJzer en Staal in metselwerk gevels 

Op verzoek van gevelspecialisten en/of opdrachtgevers, kunnen wij tijdens werkzaamheden langskomen voor een kort bezoek op locatie om de situatie goed te kunnen bekijken en hierbij te adviseren.

Ook kunnen wij met beeldmateriaal scheurherstel metselwerk wapening adviezen intekenen met toelichting productkeuze en eventuele overige aanbevelingen. De werkwijze en uitvoering scheurherstel metselwerk is hierdoor sneller op te pakken door gevelspecialisten.