Drone

QuickScan Gevelinspectie + Doelsoorten Onderzoek

Er zijn een aantal redenen te bedenken om gevels te inspecteren; veroudering, klimaat-uitersten, veranderende omgeving, slappe bodem, funderingschade etc. resulterend in verschillende schadebeelden. Daarnaast zijn er wensen om energetisch te verduurzamen. 

Spouwmuuronderzoek + QuickScan Fauna

Een spouwmuurconstructie met luchtspouw en invliegopeningen biedt onderkomen aan doelsoorten (Fauna). Dit zijn kleine diertjes zoals vleermuizen of gierzwaluwen die zich in de luchtspouw beschermd voelen om in ideale omstandigheden jongen groot te brengen. Een te plotselinge aanpak zoals het aanbrengen van na-isolatie in de spouw wordt sterk afgeraden.

QuickScan met Drone

Met een Drone inspecteren we visueel het geveloppervlak rondom het gebouw en maken we foto’s met hoge resolutie. Naderhand maken we een bezoekrapport met bevindingen en adviezen. We brengen o.a. invliegopeningen en bepaalde schadebeelden of gebreken in kaart.

Bezoekrapport met Adviezen

Het bezoekrapport (QuickScan of Monitoren) bevat de volgende onderdelen; informatief, constateringen en samenvattingen (conclusie, adviezen en aanbevelingen). Het kan zijn dat we iets gezien hebben wat onderzoekswaardig is met daarbij een noodzaak. We schakelen dan met onze Flora & Fauna onderzoekspartner om adviezen uit te werken. Ook kunnen we bij noodzaak een licht destructief onderzoek met hoogwerker uitvoeren volgens protocollen.

QuickScan of Monitoren

Het verschil tussen een QuickScan of Monitoren. Een QuickScan inspectie voeren wij uit tijdens het eerste bezoek aan een gebouw. Monitoren inspecties voeren we uit als daar reeds een aanleiding voor is zoals bij geconstateerde gebreken of bij veiligheid situaties die zijn voortgekomen uit een eerder onderzoek en/of bezoek aan een gebouw.

Spouwmuur onderzoek