'Het Startpunt voor Bouwkundig Technisch Onderzoek en Advies'

Bij traditionele bouw en gevels waarbij spouwmuur constructies werden toegepast, hanteert men een verwachte levensduur van tussen de 60 en 100 jaar.

Sinds eind jaren 50 werden in spouwmuur constructies steeds meer spouwankers aangebracht, waarbij dit in die tijd opliep tot maximaal 2 ankers per vierkante meter. De spouwanker leverancier gaf destijds aan dat de maximale levensduur van de spouwankers ten hoogste 35 jaar zou zijn, afhankelijk van de positionering in de gevels en windrichtingen.
Sindsdien is hier weinig meer mee gedaan.

Spouwmuur onderzoek
spouwmuur onderzoek conform BRL 2109

Alle hoogbouw constructies van metselwerk met bouwjaren tussen 1950 en 1995 komen sinds 2014 in aanmerking voor een diepgaand gebouw-veiligheidsonderzoek

Een gevelinspectie en spouwmuur onderzoek dient uitgezet te worden door de gebouweigenaar, waarbij de aandacht hierop extra wordt benadrukt vanwege zijn/haar verantwoordelijkheid, mocht het mis gaan zoals het instorten van een instabiele gevel of als gevolg door brand. De wetgeving hieromtrent heeft de overheid in 2014 uitgezet, maar is enigszins stil komen te vallen. Wel worden gebouweigenaren nu meer en meer onder druk gezet door gemeenten en overheden om aan de slag te gaan met de veiligheid en stabiliteit van gebouwen. Dit kan men ondervangen door het in bezit hebben en kunnen overhandigen van een gedegen (gevalideerd) onderzoeksrapport en het uitvoeren van alle noodzakelijke maatregelen zoals omschreven in desbetreffende rapportage. Met het aantonen d.m.v. onder andere deze documentatie kan men voorkomen dat een boete of dwangsom wordt opgelegd aan gebouweigenaren of vastgoedbeheerders.

Spouwmuur onderzoek conform BRL 2109 – destructief onderzoek uitvoeren

In huidige situaties en door bepaalde factoren kunnen oudere spouwankers van materialen zoals messing- of gegalvaniseerd staal, totaal geen functie meer vervullen, of zijn al helemaal doorgeroest en versleten. Schokken, trillingen, een harde zuigende windvlaag of zelfs een drukgolf van een blikseminslag nabij kan al voldoende zijn om een gevel te laten bezwijken. Door thermische werking van (verschillende) gecombineerde bouwmaterialen in relatie tot elkaar, of door problemen met de stabiliteit van het bouwwerk, kunnen scheuren in metselwerk ontstaan, hierdoor kunnen aanhoudende waterstromen de spouwmuurconstructie binnendringen en metselwerk gevels verzadigen waardoor vorstschade en/of gevolgschade kan ontstaan zoals het door-roesten van spouwankers. Dit is de reden waarom wij op meerdere locaties en posities destructief onderzoek uitvoeren, waarbij wij alle facetten die wij tegenkomen vastleggen en beoordelen in kwaliteit en werkzaamheid. Na afloop maken wij onze destructieve openingen ook weer netjes dicht zoals het was. Met de verkregen informatie maken wij een nauwkeurig omschreven en zorgvuldig gevalideerd rapport op.

Gevelinspecties en gebouwenonderzoek

Thor Logical is een vastgoed en bestaande bouw onderzoeksbureau welke zich kenmerkt door zowel optisch als haptisch de gebouwschil (gevels en daken), destructief en constructief te onderzoeken. Van alle bevindingen die wij tegenkomen tijdens een gevel en/of dak -onderzoek wordt een uitgebreide rapportage opgesteld, gericht op de vraag van de klant. Tevens houden wij ook altijd onze meldingsplicht als wij zaken tegenkomen die om noodzakelijk onderhoud of herstel vragen. Wij zorgen voor een duidelijke opbouw in onze rapporten met daarin tekstueel chronologisch de weergave en volgorde, inclusief bijbehorende afbeeldingen, ten aanzien van alle constateringen m.b.t. de onderzoeksresultaten waarbij een duidelijke conclusie wordt gesteld. Uiteindelijk wordt het rapport gecompleteerd met een helder en duidelijk omschreven herstel advies, een onderdeel wat door diverse klanten en uitvoerende partijen zeer gewaardeerd wordt.

Een gevel inspectie neemt minimaal 1 dag in beslag, afhankelijk van complex, variatie en omvang van gebouw(en).