Impregneren van gevelmetselwerk

impregnant

Waarom (ook nieuwe) gevels impregneren zo belangrijk is

Bakstenen van gevelmetselwerk zijn poreus en nemen water op in vochtige en natte periodes. Oudere gevels hebben verweerd voegwerk waarbij de waterdoorlaatbaarheid groot geworden is en het metselwerk verzadigd raakt. Natte muren kunnen op den duur voor problemen zorgen buiten en binnen in het pand en isolatiewaarde is nauwelijks meer aanwezig of neemt sterk af.

            ‘Vernieuwen voegwerk en impregneren van gevelmetselwerk’

Door het tijdig uitvoeren van noodzakelijk gevelonderhoud zal metselwerk van gevels het veel langer uithouden, denk hierbij aan reparaties zoals scheurherstel metselwerk, latei herstel in combinatie met kozijnherstel en tevens het verbeteren en vernieuwen van de waterkeringen, goten en hemelwaterafvoeren. Het vernieuwen van voegwerk en impregneren van de gevel.

            ‘Een goede impregnant voorkomt hoge waterbelasting en metselwerk slijtage’

Het toepassen van Nano technologie bij gebouwen met grote gladde oppervlakken biedt uitkomst, met name bij moeilijk te bereiken gebouwdelen die daardoor langer schoon zullen blijven. Voor panden met een combinatie van gladde oppervlakken en een schil van metselwerk is een behandeling met Nano technologie sterk af te raden; de vuilafstotende werking van bijvoorbeeld glas-gevelvullingen zorgt voor een hogere belasting op onderliggende metselwerk waardoor eerder slijtage zal optreden, mits dit metselwerk voorzien is van een goede impregnant.

            ‘Voor- en nadelen van nieuwe glasbewassing technologie met zuiver water (Osmose)’  

Osmose water inzet voor glasbewassing bespaart (tijd) geld en is dus interessant als toepassing bij grote en/of meerdere gebouwen. Gebouweigenaren hebben minder kosten en verhuurders zullen minder kosten door-rekenen aan huurders. Er zijn ook nadelen zoals het gebruik van elektriciteit bij het Osmose proces en herkomst toegepaste stoffen om de Osmose reactie op gang te brengen. Ook is nog niet geheel duidelijk wat er overblijft (residu) en/of verwerking van afvalstoffen, of dat stoffen neutraliseren, of opnieuw ingezet kunnen worden. De uitkomst en resultaat na het Osmose proces is zuiver water (‘Osmosewater’ is niet een goede benaming) waaraan bepaalde stoffen zich niet binden op cel niveau (moleculair) met als gevolg een in praktijk streeploos schoongemaakt glasoppervlak met minder gebruik van H2O.

‘Het belang van een goede impregnant bij nieuwe glasbewassing technologie (Osmose)’

De inzet van osmose water techniek voor schoonmaak van panden zorgt er dus voor dat men sneller en meer kan schoonmaken dan bij traditionele methoden. Het effect van zuiver water op cement- en kalkmortels van thans verweerd of zwak voegwerk (gevelmetselwerk) zullen we binnen een aantal jaren vanzelf gaan zien. Zuiver water zal namelijk een verbinding aangaan met o.a. kalk en andere stoffen zoals die veelal voorkomen in schoon leidingwater maar ook in mortels. Ook hier is het van groot belang om de juiste impregnant te kiezen waardoor slijtage aan metselwerk sterk verminderd zal worden met een duurzamere gebouwschil tot gevolg.

Aanbeveling: Niet alleen oude maar ook nieuwere gebouwen met gevelmetselwerk, waarbij Nano technologie of glasbewassing met Osmose technologie wordt toegepast, voorzien van een impregnant waarmee vervuiling en kans op snelle slijtage van voegmortels wordt voorkomen.  

Lintvoeg waterpas metingen

lintvoegwaterpassing

Huizen worden in het algemeen rechtop en loodrecht gebouwd waarbij op alle hoeken niveau’s gelijk en waterpas dienen te zijn. Met behulp van een waterpasinstrument wordt de maatvoering van de voordeur, het metselwerk en kozijnen op elkaar afgestemd waardoor tevens alle casco vloeren in de woning waterpas en vlak afgewerkt kunnen worden. Als laatste maakt men de uiterlijke kenmerken van een dakconstructie ook waterpas en krijgen woningen een strak twee dimensionaal beeldbepalend karakter met horizontale en verticale lijnen.

Het begint al met het bouwrijp maken van de grond, tot de aanlegdiepte van de fundering wordt de grond vlak en waterpas gemaakt. De bovenkant van de fundering is ook vlak en waterpas, dit maakt verder bouwen makkelijk.

Na verloop van tijd kan een gebouw te maken krijgen met verzakking of scheefstand. kunnen er zakkingen in de grond blijven voordoen, ook kunnen ongelijke krachten bij opwaartse weerstand voor scheefstand zorgen.

Zodra hiertoe aanwijzingen zijn zoals ontstane schades die te maken kunnen hebben met zakkingen of scheefstand, of omdat men bemerkt dat er scheuren zijn ontstaan in metselwerk, zal men de oorzaak moeten achterhalen. Om deze oorzaken te kunnen achterhalen kan men door ons indicatief een aantal waterpas metingen (horizontale metingen) laten uitvoeren. Lintvoeg waterpas metingen zijn altijd indicatief. Hiermee kunnen bepaalde oorzaken objectief worden bevonden of eventueel zelfs worden uitgesloten. Vaak is een vervolg onderzoek nodig.

Voor nader onderzoek naar scheefstand en zakkingen maakt men ook gebruik van meerpuntsmetingen en vloerwaterpassing. Een belangrijk onderdeel van meerpuntsmetingen is de nokmeting en/of dakrandmeting op meerdere posities. Daarvoor hanteren wij een eenvoudig instrument die wij regelmatig zullen moeten inzetten, sowieso om de maand over een periode van minimaal vier maanden, om die gegevens te kunnen verkrijgen die we nodig hebben (voortschrijdend inzicht). Het gaat in iedere situatie om een combinatie van metingen en resultaten van lintvoeg waterpas metingen, meerpunts- metingen, vloerwaterpassing en in uitzonderlijke situaties om metingen vanaf een ijkpunt in de straat in relatie tot NAP.

Karsten buis permeabiliteitstesten

hydrofobe testen gevels

Een vast onderdeel tijdens gevelonderzoeken is het vaststellen van wateropname van gemetselde gevels, op verschillende windrichtingen, door het uitvoeren van permeabiliteitstesten met de buis van Karsten.

De Karsten testbuis wordt met behulp van een elastische kit waterafsluitend tegen het te testen oppervlak geplakt en stevig aangedrukt. Door het aandrukken van de testbuis op de ondergrond, ontstaat met behulp van de kit een tijdelijke waterdichte verlijming. De testbuis is voorzien van een schaalverdeling in milliliters en wordt gevuld met water tot een bepaald niveau (niveau 3-7), wat gelijk staat met een plotselinge en hevige regenbui. Het niveau wordt tijdens het testen regelmatig afgelezen. Het functioneren (reducering van de wateropname) en wateropname weerstand wordt als goed bevonden; indien gedurende de testperiode van 2 minuten een vulling van 30mm (slagregen) de waterkolom maximaal 0,2 ml daalt, dat wil zeggen dat de waterkolom 2 streepjes gezakt is. Het testen met de buis van Karsten gebeurt op meerdere posities, zowel op de bakstenen als op het voegwerk.

Indien de testperiode per positie korter is dan 2 minuten, stoppen we met testen. Tijdens het testen maken we video opnames en foto’s om in het rapport te valideren.

Voeghardheidstesten

Trekproeven
Trekproef testen met renovatiespouwankers

Wel of niet vervangen van voegwerk?
Met behulp van een voeghardheid test meet apparaat worden op verschillende plaatsen metingen verricht om de voeghardheidswaarde te kunnen bepalen. Soms ziet het voegwerk er goed uit zoals op de afbeelding alleen is de terugslagwaarde flink onder de norm op de meeste posities. Door een Karstenbuis test op het voegwerk uit te voeren krijgen we tevens informatie over de poreusheid en wateropname norm en hiermee de permeabiliteit van het gevelvoegwerk algemeen. Op basis van onze constateringen geven wij werkbare adviezen voor een langere behoud van metselwerk gevels.