Metselwerk Reparatie

12aac7b1-d052-4f4e-84e7-f511880f4ee7

Schade aan metselwerk laten herstellen is de beste manier om erger te voorkomen. Metselwerk dat schade heeft opgelopen verliest vaak een groot deel van een belangrijke functie. Als mechanische schade aan metselwerk is ontstaan door plotselinge impact van onder, boven of opzij, dan is het geheel onvoldoende homogeen of compact verbonden en kunnen scheuren optreden tussen mortel en bakstenen waardoor het metselwerk los bij elkaar op z’n plek wordt gehouden slechts door zwaartekracht of tussen omliggende bouwelementen. Bij hoge wateropname kan vocht in de naden achterblijven en bevriezen in de winter waardoor  ijs in volume en daarmee de schade en scheurvorming zal toenemen. Metselwerk reparatie dient ook esthetisch te zijn waarbij het karakter en beeld behouden blijft van de uitstraling die het metselwerk geeft en aan de buurt. 

Metselwerk reparatie kan ook tijdens regulier onderhoud worden uitgevoerd waarbij kleine herstellingen direct opgepakt kunnen worden. 

Ook zijn er regelmatig bakstenen van ouder metselwerk die los komen door natuurgeweld en soms door uitvoeringsfouten aan gevelmetselwerk, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan en direct actie ondernomen zal moet worden door vakkundig en veilig onderzoek.

IMG_7457 4

Oude gebouwen met massief steensdik gevelmetselwerk waarbij gevelankers of stalen onderdelen zijn gaan roesten in metselwerk hebben ook schade’s en scheuren die achteraf te herstellen zijn en waarbij de oorzaak van het probleem vaak kan worden verholpen door vakkundig herstel.

Tenslotte komen we aan bij het opnieuw verbinden van metselwerk op constructieve wijze. Met muurankers in diverse lengtes en diameters kunnen gevels weer eenvoudig aan bouwmuren gekoppeld worden, losse metselwerk elementen kunnen weer vastgezet worden en spouwmuurconstructies kunnen weer snel worden hersteld met renovatiespouwankers die doorheen gevelmetselwerk aangebracht worden in het binnenspouwblad van beton, steen of hout. Ook komen renovatiespouwankers goed van pas bij het toegevoegde gewicht van buitenschil isolatie systemen.

IMG_7309

Soms is metselwerk reparatie onoverkomelijk maar vaak had dit eenvoudig kunnen worden voorkomen; zoals voorafgaand het vervangen van gevelkozijnen, door het preventief versterken en toepassen van een latei constructie herstelsysteem boven het gevelkozijn en waardoor het metselwerk niet zal losscheuren of uiteenvallen. 

Meer informatie over metselwerk reparatie producten en systemen kunt u vinden op www.thorhelical.nl 

Particulieren kunnen hier eveneens rechtstreeks terecht voor het aanvragen van een offerte bij Thor Helical gecertificeerde aannemers in de eigen regio om metselwerk reparatie en herstel uit te laten voeren https://www.thorhelical.nl/offerte-aanvragen/

Schade door kozijnankers

Gevelmetselwerk ‘schade door kozijnankers’

Klappenburgstraat 5 - Bemmel-32

Om houten kozijnen vormvast in een spouwmuur-constructie te bevestigen worden aan het binnenblad van metselwerk gegalvaniseerde kozijnankers aangebracht. Als het metselwerk van het binnenblad tot een bepaalde hoogte is opgetrokken worden de houten kozijnen op hoogte gesteld (te lood en waterpas op een vastgestelde positie) en afgeschoord met houten latten. Vooraf wordt ter plaatse van de spouw positie een zogenoemde spouwlat van hout tegen de kozijnstijlen aangebracht met grote spijkers, deze spouwlat krijgt gewoonlijk een behandeling met een laag (loodvrije)menie net als het kozijn rondom. De kozijnankers worden bij voorkeur in de hoek en aansluiting houten kozijnstijl met spouwlat aangebracht, in het houten kozijn zelf. Bij hardhouten kozijnen is het makkelijker om de kozijnankers in de spouwlat (vaak een minder harde houtsoort) aan te brengen.

Op een bepaald moment kwam men op een (goedbedoeld) idee, om ook in het gevelmetselwerk kozijnankers in houten gevelvullingen aan te brengen in een spouwmuur-constructie, waardoor we tegenwoordig in veel situaties met gevelmetselwerk schade’s tegenkomen door roestende kozijnankers. Stukken steen komen los en kunnen vallen en gevaar opleveren voor passanten. Ook zien we vaker dat metselwerk wordt uiteengedrukt of opgedrukt waardoor scheuren ontstaan in lintvoegen en het gevelmetselwerk niet meer homogeen verbonden is als geheel.

kozijnanker in metselwerk
Schiebroek - Rotterdam-9
Schiebroek - Rotterdam-27
Schiebroek - Rotterdam-85
schade door kozijnankers

Kozijnankers die destijds in het buitenblad van gevelmetselwerk zijn aanbracht en inmiddels zijn gaan roesten moeten wel zo snel mogelijk worden verwijderd. In het verleden bij gevelherstel en onderhoud werden voegen wel vernieuwd maar deed men niets aan roestende kozijnankers terwijl kapotte stenen en stootvoegen vaak wel werden hersteld maar lengtescheuren in lintvoegen nauwelijks, met als gevolg dat eerder waterophoping in een scheur in een lintvoeg bij vorst zal gaan uitzetten en de schade alsmaar groter wordt, dit komt voor bij gevelmetselwerk van bakstenen die slecht hechten aan de mortel en waar het constructief herstellen van gevelmetselwerk tot hoge kosten kan leiden.

Kozijnankers worden ook met kunststof pluggen bevestigd en toegepast op plekken waar nieuw metselwerk aansluit op bestaand metselwerk (afbeelding rechts).

Kozijnanker in muur
schade door kozijnankers
schade metselwerk

Gedane zaken qua gevelonderhoud

Schiebroek - Rotterdam-2

Gedane zaken kwaliteit gevelonderhoud. Veelvuldig komen we situaties tegen waarbij gevelmetselwerk en betondelen zijn hersteld echter van korte duur omdat voor of tijdens uitvoering niet of nauwelijks gekeken wordt naar werkelijke oorzaken.

Bij hoge gebouwen valt moeilijk af te lezen wat de kwaliteit van het gevelherstel algemeen is tenzij je de kans krijgt om er recht voor te staan. Gelukkig zijn er voldoende gevelspecialisten die wel serieus omgaan met bepaalde situaties die ze aantreffen en die ook duurzaam advies durven te vragen.  

Door een gevelspecialist zijn we benaderd voor een gevelonderzoek omdat vele schades wel goed in beeld zijn maar de oorzaken niet en destructief onderzoek daarbij kan helpen om de juiste strategie te bepalen voor duurzaam herstel. In het metselwerk van de kopgevel komt veel staal voor en gevolgschade daarvan m.b.t. metselwerk algemeen. Ook de oppervlakte schade van de monolithisch gevormde betonnen gevelbanden kwam aan bod. Meerdere lagen coating verhullen deze betonschade’s niet meer, ook het betonherstel dat afgelopen jaren (rudimentair van aard) was uitgevoerd heeft niet het duurzame karakter dat je ervan zou mogen verlangen.

Kortom, het gevelonderhoud van afgelopen jaren had beter gekund. Als voorbeeld het staal van kozijnankers aan de oppervlakte duidelijk waarneembaar is blijven zitten, deze roestende kozijnankers hebben ook kans gezien het metselwerk op en uit elkaar te drukken. De spouwankers zijn eveneens gaan roesten en daarnaast zijn ooit tijdens de bouw beton- stalen staven ter versterking in lagen geplaatst van de bovenste verdieping in kopgevelmetselwerk, en al die jaren en keren dat onderhoud heeft plaatsgevonden visueel zichtbaar. Gelukkig in deze situatie met de kopgevel is het niet te laat, de juiste gevelspecialist is hier aan het werk en kiest voor duurzaam herstel.  

Schiebroek - Rotterdam-7
Schiebroek - Rotterdam-9
Schiebroek - Rotterdam-27
Schiebroek - Rotterdam-30
Schiebroek - Rotterdam-82

Op bovenstaande afbeelding zie je de aansluiting van reparatiemortel op het originele beton met wapening. Hier is echter onvoldoende duurzaam gehandeld.

Mandelige muur herstellen

Eigen foto Thor Logical dd 19 mei 202064

Een scheiding- tussenmuur of bouwmuur tussen twee woningen of als gezamenlijk onderdeel van appartementen, die dezelfde fundering delen, wordt in het kader van gemeenschap een ‘Mandelige muur’ genoemd. 

Het onderhoud en/of vernieuwing van een mandelige fundering of muur, als gemeenschappelijk eigendom, is voor rekening van alle mede-eigenaren (bijvoorbeeld VvE), in ieder geval een (bepaald) deel afhankelijk van de situatie.

Voor het onderzoeken en schrijven van adviezen bij scheurherstel metselwerk kunnen de kosten van het onderzoek en schrijven van het rapport worden gedeeld waar het een mandelige fundering en muur betreft.

De herstelkosten van een mandelige fundering en muur, zoals technisch scheurherstel metselwerk en versterking van fundering en metselwerk, dienen ook gedeeld te worden met mede-eigenaren. 

Artikel 5:65 BW bepaalt dat mandelige zaken op kosten van alle mede-eigenaars (deelgenoten) worden onderhouden, gereinigd, en, indien nodig, vernieuwd. De ene mede-eigenaar kan dus van de andere mede-eigenaar vorderen dat deze meebetaalt aan onderhoud of aan een noodzakelijke vernieuwing.

[bron] 

Onderhoud van een mandelige muur of fundering