Spouwmuur Onderzoek Flats

Gebouwenonderzoek
Spouwmuur Onderzoek flats

Bij de traditionele bouw en meest voorkomende bouwmethoden zoals we die kennen (spouwconstructie met baksteen gevelwerk), hanteert men een levensduur verwachting van tussen de 60 en 100 jaar. Sinds vorige Eeuw, in de jaren 30 tot 50, was de te verwachten levensduur 30 tot 40 jaar. Deze laatstgenoemde was ook de levensduur verwachting van de aangebrachte spouwankers destijds. Sinds eind jaren 50 werden er ook meer en meer spouwankers aangebracht, waarbij dit in die tijd opliep tot maximaal 2 ankers per vierkante meter. De spouwanker leverancier gaf destijds aan dat de maximale levensduur van zijn spouwankers 25 tot 35 jaar zou zijn, afhankelijk van de positionering in de gevels en windrichtingen. Echter is er veelal niks meer gedaan aan deze constructieve verbindingen van binnen- en buitenblad met spouwankers. Daar komt nu verandering in vanwege aanpak noodzakelijk onderhoud aan gevels en maatregelen om energetisch te verduurzamen.

Spouwmuur Onderzoek Met Hoogwerker

IMG_1629

Alle complexen tot vijf verdiepingen hoog die gebouwd zijn na 1950 en hoge flats en/of woonblokken van 10 verdiepingen of meer die gebouwd zijn na 1963, komen nu (volgens wet en regelgeving) in aanmerking voor een diepgaand gebouw-veiligheidsonderzoek. Deze dienen vanaf heden uitgezet te worden door de gebouweigenaren zelf, waarbij de aandacht hierop extra wordt benadrukt vanwege zijn/haar verantwoordelijkheid, mocht het mis gaan zoals het instorten van een gevel of brand. De wetgeving hieromtrent heeft de overheid per 2014 uitgezet, maar is enigszins stil komen te vallen. Wel worden gebouweigenaren nu meer en meer onder druk gezet door gemeenten en overheden om aan de slag te gaan met de veiligheid en stabiliteit van gebouwen. Dit kan men ondervangen door het in bezit hebben en kunnen overhandigen van een gedegen (gevalideerd) onderzoeksrapport en het uitvoeren van alle noodzakelijke maatregelen zoals omschreven in desbetreffende rapportage. Met het aantonen d.m.v. onder andere deze documentatie kan men voorkomen dat een boete of dwangsom wordt opgelegd aan gebouweigenaren of vastgoedbeheerders.