Metselmortels en voegmortels 

Samenstellingen en toepassingen van mortels.

Het samenstellen van een mortel begint met het kiezen van de juiste grondstoffen.

De mortelgrondstoffen worden tot mortels samengesteld in maatdelen. Spreekt men bijvoorbeeld van een mortel van 1 cement : 3 zand, dan bedoelt men 1 maatdeel cement plus drie maatdelen zand. Deze maatdelen worden bij voorkeur machineel, goed door elkaar heen gemengd, terwijl er zoveel schoon en zuiver water aan wordt toegevoegd als voor de verwerkbaarheid en uitharding nodig is. 

Metselmortel

Mortels voor metselwerk zijn afgestemd op de steensoort en functie van het soort metselwerk.

Mortels voor buitenmuren

Omdat de kwaliteit van de stenen van buitenmuren beter moet zijn dan voor binnenmuren, wordt hier minder kalk toegevoegd.

Een veel toegepaste mortel voor buitenmuur halfsteens metselwerk is 1 portlandcement : ½ kalk : 4 á 5 grijs scherp zand. 

Oude buitenmuren van circa 20cm steens dik constructief metselwerk, zijn veelal met meer kalkhoudende mortels opgetrokken.

Voegmortel

Voegmortel moet taai zijn en weinig of niet krimpen. Men krijgt beter werk door niet achteraf te voegen, maar de mortel direct na het metselen met de voegspijker glad te strijken of met behulp van centerpoint gereedschap.

Voor het achteraf aanbrengen van voegmortel dienen de baksteen randen schoon en het metselwerk tenminste 10mm diep uitgekrabd te zijn. Het is belangrijk dat de voegmortel goed blijft hechten aan de baksteenranden. Zorg voor goede weer- condities en omstandigheden tijdens en na aanbrengen van voegwerk.

Het voegwerk moet afgestemd zijn op de toepassing en omstandigheden van het metselwerk en geeft daarnaast esthetisch een belangrijke waarde aan het geheel. 

Buitenpleister mortels

Afhankelijk van toepassing en eisen aan duurzaamheid.

Constructieve herstel mortels

Soms is constructief herstel van metselwerk mogelijk. Onderzoek en testen kunnen dit uitwijzen. Wij kunnen dan de juiste producten en systemen adviseren.

Gebakken kunststeen

Bakstenen – Dakpannen – Muurafdekkers – Raamdorpelstenen – Overige Keramische producten.

Bakstenen

Alle toepassingen en functies voor nieuwe en gebruikte bakstenen, herstellen van baksteen metselwerk en kwaliteit en conditie van soort, vorm en sterkte.

Dakpannen

Het pannendak is nog steeds één der bekendste en meest toegepaste vormen van dakbedekking.

We onderscheiden twee hoofdvormen van dakpannen te weten vlakke pannen en holle pannen.

Muurafdekkers

Voor het afdekken van vrijstaande muren worden muurafdekstenen gebruikt. Ze bestaan uit dubbel hardgebakken klei met mineraal toeslag- materiaal. Ze kunnen verglaasd en onverglaasd in diverse kleuren en lengtes voorkomen.

Raamdorpelstenen

Deze dienen voor het afdekken van de muren en het afvoeren van regenwater. Ze worden onder kozijndorpels aangebracht. Het materiaal is hetzelfde als bij de muurafdeksteen.  Ze zijn verglaasd en onverglaasd in de handel.

Overige keramische producten

Stalton lateien – schoorsteenpotten – Ornamenten – Neuten

Niet gebakken kunststeen

Machinaal vervaardigde betonelementen – Cementgebonden producten.

Betonstenen

Betonstenen werden in de periode tussen 1980 en 2000 steeds vaker toegepast. We zien nog veelvuldig deze betonsteen toepassing bij borstweringen -plintmetselwerk van bedrijfsgebouwen. De  speciemortel bestond uit  hoogovencement met zand en een luchtbelvormer substantie. Om de zes lagen (2 x) boven de fundering werd een lintvoegwapening (veelal Murphor product) toegepast. 

Drijfsteen

Drijfsteen wordt al jaren niet meer toegepast. Het is een zeer poreuze kunststeen, bestaande uit natuurlijk vulkanisch puimsteengruis (bimszand) en een hydraulisch bindmiddel. Voor dit hydraulisch bindmiddel wordt meestal cement genomen, hoewel er ook kalkdrijfsteen in de handel bestond. Drijfsteen werd toegepast voor lichte scheidingswanden.

Wandblokken

Hiervan waren vele modellen in de handel, o.a. B2-blokken.

In steenblokken dikker dan 10cm werden gaten gespaard. Deze maakten de steen lichter en het isolerend vermogen werd groter; ook gaf het een besparing van materiaal. Werden de blokken gemetseld dan bleven de gaten open. De blokken werden ook wel gestapeld, in dat geval werden de gaten gevuld met grindbeton, eventueel voorzien van staven wapeningstaal ter versterking.

Dakpannen

Betondakpannen werden in Nederland niet vaak toegepast. Wel passen we de goedkopere sneldek dakpan toe van beton, deze voldoet aan hogere eisen en is eenvoudig toepasbaar in verschillende situaties, met name in hoogteverdeling past deze sneldekker op de meest voorkomende panlat afstanden en is in vier kleuren leverbaar; antraciet, rood, bruin en groen. De pan heeft vrij grote afmetingen. Er gaan 9 á 10 pannen in een vierkante meter. De sneldek dakpan heeft een goede kop- en zijsluiting en is bestand tegen vorst. Er zijn tevens diverse hulpstukken in de handel zoals vorsten, bovenpannen, onderpannen en gevelpannen.

Gevel- blokken 

Gevelblokken kunnen bestaan uit betonsteen en  natuursteen. Betonsteen kan een aantal bewerkingen hebben ondergaan zoals uitwassen van grind waarbij een grove structuur ontstond. Soms werd de buitenste laag van beton vermengd met granietkorrels, marmer, leisteen, basaltslag e.d. om het uiterlijk te verfraaien, dit noemt men sierbeton.

Cementgebonden producten 

Asbestcement bestaat uit asbestvezels en cement en hiervan werden asbestcementproducten zoals plaatmaterialen of dunwandige buizen van gemaakt. Later werd het het asbest vervangen voor een ander soort (veiliger en gezonder voor de mens) vezelachtig toeslagmateriaal.

Verankeringen product-systemen

Herstelproducten en systemen – Preventief versterken – Lateisysteem – Scheurherstel – Muuranker Koppelsystemen.

Producten: 

  • Renovatiespouwankers
  • Muurankers
  • Lintvoegwapening
  • Constructieve mortels

Voor meer informatie

www.thorhelical.nl