Gevelinspectie Na Brand

Dagelijks komen woningbranden voor waarbij schade aan de gebouwschil ontstaat.

In bijna alle situaties kunnen alle zichtbare schade’s weer hersteld worden door vakmensen en specialisten. 

Een brand met hoge temperaturen echter, kan bij gevels van metselwerk grote schade’s veroorzaken die niet altijd of direct waarneembaar zijn, denk aan gesmolten waterkeringen of bouwdelen met constructieve functies maar ook aantasting van monoliet metselwerk en met name muren die opgetrokken zijn met kalkhoudende mortels.

De kalk in een kalkhoudende mortel kan door brand omgezet worden in ongebluste kalk waardoor spanningen op bestaand metselwerk zullen toenemen, waaruit weer gevolgschade kan ontstaan zoals het afschilferen van baksteen en voegwerk in een later stadium.

In die situaties met gevolgschade aan metselwerk door o.a. eerdere blootstelling aan hoge temperaturen bij brand, kunnen wij de nodige onderzoeken uitvoeren t.b.v. adviezen geven voor herstellen van monolithisch metselwerk.