gevel inspectie

Nederland telt veel hoge gebouwen sinds de ontdekking van aardgas (1959). 

Sinds 1963 heeft experimentele hoogbouw plaatsgevonden met behulp van nieuwe bouwtechnieken en door gebruik te maken van nieuwe bouwmaterialen met hun karakteristiek esthetische en/of functionele eigenschappen met een bepaalde en/of beperkte levensduur. 

Naast praktische woningbouw oplossingen met meerdere woonlagen binnen een complex zijn steden en woonwijken enorm gegroeid om zoveel mogelijk inwoners te kunnen huisvesten. Naast het wonen waren er ook primaire voorzieningen in de buurt nodig die toereikend zijn om iedereen te voorzien van voeding, kleding en scholing, met de komst van winkelcentra, scholen en een goed openbaar vervoer netwerk heeft men dit kunnen realiseren, maar dan?

Jarenlang kunnen hoogbouw bewoners en passanten onbekommerd wonen en genieten van ruimte en rust totdat veranderingen plaatsvinden in de omgeving. Decennia lang zijn gebouwen aan het verouderen en wordt er alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd aan deze constructies. De woningnood blijft hoog dus gebouwen blijven staan. Het temperen van energiegebruik door het aanbrengen van na-isolatie en dubbelglas is daarop volgend de grootste aanpak geweest. 

Bouwconstructies verouderen tijdens gebruik en door de jaren heen waardoor problemen ontstaan met de gevels die onze woningen beschermen. Eens komt een moment dat niet alle oorzaken en gebreken met een laagje coating verdwijnen. 

Op dit moment zijn eigenaren en bouw gerelateerde organisaties druk met de opgave tot verduurzamen van woningen en complexen die ooit gasloos zullen worden en hebben ze eigenlijk te weinig informatie over deze veelal oudere bouwstructuren.

Thor Logical voert wekelijks gevel inspecties uit door heel Nederland om opdrachtgevers van informatie te voorzien. In de basis worden structuren met metselwerk onderzocht, dit kunnen grondgebonden (laagbouw)woningen zijn maar ook hoge flats en gebouwen. Tijdens een gevel inspectie wordt op meerdere plaatsen het metselwerk opengemaakt, dit noemt men destructief onderzoek, om te kunnen bepalen hoe de situatie, conditie en kwaliteit van onderdelen, elementen en materialen op dat moment is, dit noemt men een momentopname. Het beeld dat hierdoor ontstaat wordt in chronologisch geschrift voorzien van afbeeldingen tot een gevalideerde rapportage uitgewerkt. Naast constateringen en het uitvoeren van testen volgt een conclusie samenvatting waarna het rapport afsluit met adviezen en aanbevelingen die opgenomen kunnen worden in een programma van eisen en/of werkomschrijvingen.