Schiebroek Rotterdam 2

Gedane zaken kwaliteit gevelonderhoud. Veelvuldig komen we situaties tegen waarbij gevelmetselwerk en betondelen zijn hersteld echter van korte duur omdat voor of tijdens uitvoering niet of nauwelijks gekeken wordt naar werkelijke oorzaken.

Bij hoge gebouwen valt moeilijk af te lezen wat de kwaliteit van het gevelherstel algemeen is tenzij je de kans krijgt om er recht voor te staan. Gelukkig zijn er voldoende gevelspecialisten die wel serieus omgaan met bepaalde situaties die ze aantreffen en die ook duurzaam advies durven te vragen.  

Door een gevelspecialist zijn we benaderd voor een gevelonderzoek omdat vele schades wel goed in beeld zijn maar de oorzaken niet en destructief onderzoek daarbij kan helpen om de juiste strategie te bepalen voor duurzaam herstel. In het metselwerk van de kopgevel komt veel staal voor en gevolgschade daarvan m.b.t. metselwerk algemeen. Ook de oppervlakte schade van de monolithisch gevormde betonnen gevelbanden kwam aan bod. Meerdere lagen coating verhullen deze betonschade’s niet meer, ook het betonherstel dat afgelopen jaren (rudimentair van aard) was uitgevoerd heeft niet het duurzame karakter dat je ervan zou mogen verlangen.

Kortom, het gevelonderhoud van afgelopen jaren had beter gekund. Als voorbeeld het staal van kozijnankers aan de oppervlakte duidelijk waarneembaar is blijven zitten, deze roestende kozijnankers hebben ook kans gezien het metselwerk op en uit elkaar te drukken. De spouwankers zijn eveneens gaan roesten en daarnaast zijn ooit tijdens de bouw beton- stalen staven ter versterking in lagen geplaatst van de bovenste verdieping in kopgevelmetselwerk, en al die jaren en keren dat onderhoud heeft plaatsgevonden visueel zichtbaar. Gelukkig in deze situatie met de kopgevel is het niet te laat, de juiste gevelspecialist is hier aan het werk en kiest voor duurzaam herstel.  

Schiebroek Rotterdam 7
Schiebroek Rotterdam 9
Schiebroek Rotterdam 27
Schiebroek Rotterdam 30
Schiebroek Rotterdam 82

Op bovenstaande afbeelding zie je de aansluiting van reparatiemortel op het originele beton met wapening. Hier is echter onvoldoende duurzaam gehandeld.