Het Startpunt voor Bouwkundig Technisch Onderzoek en Advies

Diensten

Gebouw Onderzoek

 • Gevel inspecties
 • Fundering inspecties
 • Dak inspecties + WBDBO inspecties 
 • Warmtebeeld Thermografie inspecties 
 • Brandklasse eis en Brandwerendheid
 • Flora & Fauna Onderzoeken (Quickscans)

Bouwkundig Technisch Onderzoek

 • Gevels
 • Bouwmuren
 • Spouwmuurconstructies
 • Historisch Metselwerk
 • Daken

Testen

 • Boorproeven en bemonstering
 • Permeabiliteitstesten met Karstenbuis
 • Voeghardheidstesten met Schmidt Pendelhamer
 • Trekkrachtmetertesten met Newton krachtmeter gevels en spouwankers
 • Lintvoegwaterpassing indicatief scheefstand en zakkingen onderzoek

Bouwbegeleiding en Advies

 • Renovatie
 • Restauratie
 • Nieuwbouw

Een overzicht van onze bouw en vastgoed inspecties