Koudebrug detectie met warmtebeeld techniek

Update 04-12-2020

In deze tijd van het jaar stoken we wat af. Comfort en een hoge energierekening gaan vaak samen. Ook is het altijd een dure periode rond deze tijd en dat merk je pas na een paar maanden in het nieuwe jaar als je de eindafrekening van de energieleverancier ontvangt.

Veel warmteverlies is niet alleen slecht voor het milieu maar ook voor je portemonnee en zo komen we uit bij ons onderwerp koudebrug detectie. In de bouwkunde is een koudebrug een Geometrisch (Aards-meetkundig) warmtelek in een constructie waar warmteverlies plaatsvind bij bijvoorbeeld steenachtige delen die niet of onvoldoende thermisch onderbroken zijn zoals dit bij veel gebouwen van voor 1988 het geval is.

Deze tijd van het jaar omstreeks 10:00 in de ochtend staan meestal de warmtebronnen aan of zijn woningen opgewarmd waar bewoners of gebruikers van een pand binnen aanwezig zijn en is dit een ideale gelegenheid om met warmtebeeld techniek gericht vanaf de buitenzijde de koudebrug posities op te sporen. Tijdens de gevelinspecties en visueel-destructief onderzoek komen we deze koudebrug situaties geregeld tegen en geven we dit aan in onze rapportages.

In opdracht maken we het hele jaar rond op locaties thermografische opnames & warmtebeeld techniek conclusies. Alleen in de zomerperiode doen we dit binnen in de woning omdat er minstens een verschil van 10 graden Celsius tussen binnen- en buitentemperatuur aanwezig dient te zijn voor het maken van valide warmte- of koudebeeld opnames.

Onze thermografische opnames zijn uitsluitend ter indicatie gericht aan woningeigenaren en aannemers bij het uitwerken van renovatie of groot onderhoud werkzaamheden en om gelijk de mogelijkheden te benutten om energetisch te kunnen verduurzamen naar een hoger energielabel.

Wist u dat wij naast onze adviezen ook aanbevelingen doen in onze rapportages?

In korte omschrijvingen en samenvattingen vertellen we stapsgewijs waar je rekening mee dient te houden tijdens uitvoeren van geplande werkzaamheden, zoals bij luchtdicht bouwen tijdens vernieuwen van raamkozijnen of indien wij op de hoogte zijn gesteld van uitvoeringsplannen, dat wij verder kijken dan alleen onze opdracht, overigens zetten we dit soort precaire onderwerpen of zaken die niet tot onze opdracht horen pas in ons rapport na goedkeuring van de gebouw- of woningeigenaar. 

Gerjo Molenaar

Thor Logical

www.thorlogical.nl

Renovatie van historische gevels begint bij gedegen speurwerk


pdf

Update 12-09-2020

Traditioneel metselwerk in haar oude glorie herstellen. Dat kan alleen met vakwerk. En Thor Logical plaveit de weg ernaartoe. Met gedegen onderzoek door experts op het gebied van renovatie en historisch metselwerk.

 

Onderhoud en verduurzaming van historisch vastgoed
Traditioneel metselwerk bestaat uit bakstenen met daartussen mortel waarmee sterke constructies gebouwd worden. Ruim 800 jaar geleden begon men in de lage landen met het structureel toepassen van metselwerk bij woonhuizen, kades en bruggen, boerderijen en schuren en -later- ook publieke gebouwen. Thor Logical -een zelfstandige entiteit binnen de Thor Helical groep- is gespecialiseerd in metselwerkonderzoek. We spreken Gerjo Molenaar, specialist in erfgoed en metselwerk: ‘Wij doen historisch metselwerkonderzoek met name op structuren en bouwwerken van massief constructief metselwerk die tussen 1600 en 1930 zijn gerealiseerd. Je begrijpt dat uitvoerige kennis en ervaring op het gebied van bouwstoffen, bouwmaterialen, bouwmethoden, constructies en maatvoering hier onontbeerlijk zijn.’

Constateren

‘Elk historisch metselwerkonderzoek begint met een vooronderzoek waarbij we archieven afspeuren voor relevante data. Vervolgens beginnen we gewapend met deze informatie de visuele inspectie. Waar bevinden zich de scheuren, zettingen of schades? We bepalen daarnaast of en welke aanpassingen er in de loop der jaren aan het pand zijn doorgevoerd, want ook deze informatie is relevant. Vervolgens stappen we in onze hoogwerker om de constateringen te toetsen en waar nodig aan te passen. En dan begint het destructieve onderzoek. Hierbij openen we een scheur, schade of andere oneffenheid, bekijken we de situatie en achterhalen we wat de oorzaak van de schade is. In dit stadium zitten we dus letterlijk met onze handen in de gevel. En dat is nodig. Want uit de weerstand die een boor biedt wanneer hij de gevel ingaat halen we enorm veel nuttige informatie. Net als uit de opgevangen mortel die we waar nodig in het laboratorium laten onderzoeken naar de opbouw en samenstelling. In een historisch gebouw dient namelijk een gelijkwaardig product te worden toegepast tijdens het herstel.’

Conclusie

‘Zodra we het historisch vastgoed compleet in beeld hebben, vormen we een conclusie. In deze samenvatting staan adviezen en aanbevelingen. Ja, het gebeurt dat we de oplossing vanuit ons moederbedrijf kunnen bieden. Waar relevant schrijven we natuurlijk graag onze eigen producten voor, want dan is de opdrachtgever 100% zeker van een geschikte en duurzame oplossing. Maar we verwijzen even gemakkelijk naar andere producten en leveranciers wanneer de oplossing niet in ons assortiment zit. Het is goed om te weten dat we al onze informatie valideren. Pas nadat onze collega’s en ketenpartners de formuleringen en aanbevelingen hebben gecontroleerd, gaat het rapport naar de opdrachtgever.’

Thor Logical is een onderzoeksbureau voor vastgoed en bestaande bouw dat zowel optisch als haptisch, destructief en constructief onderzoekt. Van alle bevindingen van het gevel- en/of dakonderzoek wordt een uitgebreide rapportage opgesteld, gericht op de vraag van de klant.

Diensten 

Update 16-07-2020

Het Thor Logical dienstenpakket breidt zich verder uit. Inmiddels hebben we een aantal historisch metselwerk onderzoeken mogen uitvoeren van gevels en daken waarbij we tevens de brandveiligheid aspecten van gevels onder de loep namen.

Komende maanden staat verdieping van onderzoeken naar brandveilige gevels ook bij ons op het programma samen met onze ketenpartner ( PYRO IFPS) en specialist in brandbestrijding, brandpreventie, brandveiligheidsmiddelen en advies

December 2019 – Oprichting Thor Logical

Thor Logical maakt onderdeel uit van Thor Helical Benelux. 

Thor Logical -een zelfstandige entiteit binnen de Thor Helical groep- is gespecialiseerd in metselwerk-onderzoek.