Renovatie van historische gevels begint bij gedegen speurwerk

Update 12-09-2020

Traditioneel metselwerk in haar oude glorie herstellen. Dat kan alleen met vakwerk. En Thor Logical plaveit de weg ernaartoe. Met gedegen onderzoek door experts op het gebied van renovatie en historisch metselwerk.

 

Onderhoud en verduurzaming van historisch vastgoed
Traditioneel metselwerk bestaat uit bakstenen met daartussen mortel waarmee sterke constructies gebouwd worden. Ruim 800 jaar geleden begon men in de lage landen met het structureel toepassen van metselwerk bij woonhuizen, kades en bruggen, boerderijen en schuren en -later- ook publieke gebouwen. Thor Logical -een zelfstandige entiteit binnen de Thor Helical groep- is gespecialiseerd in metselwerkonderzoek. We spreken Gerjo Molenaar, specialist in erfgoed en metselwerk: ‘Wij doen historisch metselwerkonderzoek met name op structuren en bouwwerken van massief constructief metselwerk die tussen 1600 en 1930 zijn gerealiseerd. Je begrijpt dat uitvoerige kennis en ervaring op het gebied van bouwstoffen, bouwmaterialen, bouwmethoden, constructies en maatvoering hier onontbeerlijk zijn.’

Constateren

‘Elk historisch metselwerkonderzoek begint met een vooronderzoek waarbij we archieven afspeuren voor relevante data. Vervolgens beginnen we gewapend met deze informatie de visuele inspectie. Waar bevinden zich de scheuren, zettingen of schades? We bepalen daarnaast of en welke aanpassingen er in de loop der jaren aan het pand zijn doorgevoerd, want ook deze informatie is relevant. Vervolgens stappen we in onze hoogwerker om de constateringen te toetsen en waar nodig aan te passen. En dan begint het destructieve onderzoek. Hierbij openen we een scheur, schade of andere oneffenheid, bekijken we de situatie en achterhalen we wat de oorzaak van de schade is. In dit stadium zitten we dus letterlijk met onze handen in de gevel. En dat is nodig. Want uit de weerstand die een boor biedt wanneer hij de gevel ingaat halen we enorm veel nuttige informatie. Net als uit de opgevangen mortel die we waar nodig in het laboratorium laten onderzoeken naar de opbouw en samenstelling. In een historisch gebouw dient namelijk een gelijkwaardig product te worden toegepast tijdens het herstel.’

Conclusie

‘Zodra we het historisch vastgoed compleet in beeld hebben, vormen we een conclusie. In deze samenvatting staan adviezen en aanbevelingen. Ja, het gebeurt dat we de oplossing vanuit ons moederbedrijf kunnen bieden. Waar relevant schrijven we natuurlijk graag onze eigen producten voor, want dan is de opdrachtgever 100% zeker van een geschikte en duurzame oplossing. Maar we verwijzen even gemakkelijk naar andere producten en leveranciers wanneer de oplossing niet in ons assortiment zit. Het is goed om te weten dat we al onze informatie valideren. Pas nadat onze collega’s en ketenpartners de formuleringen en aanbevelingen hebben gecontroleerd, gaat het rapport naar de opdrachtgever.’

Thor Logical is een onderzoeksbureau voor vastgoed en bestaande bouw dat zowel optisch als haptisch, destructief en constructief onderzoekt. Van alle bevindingen van het gevel- en/of dakonderzoek wordt een uitgebreide rapportage opgesteld, gericht op de vraag van de klant.

Diensten 

Update 16-07-2020

Het Thor Logical dienstenpakket breidt zich verder uit. Inmiddels hebben we een aantal historisch metselwerk onderzoeken mogen uitvoeren van gevels en daken waarbij we tevens de brandveiligheid aspecten van gevels onder de loep namen.

Komende maanden staat verdieping van onderzoeken naar brandveilige gevels ook bij ons op het programma samen met onze ketenpartner ( PYRO IFPS) en specialist in brandbestrijding, brandpreventie, brandveiligheidsmiddelen en advies

December 2019 – Oprichting Thor Logical

Thor Logical maakt onderdeel uit van Thor Helical Benelux. 

Thor Logical -een zelfstandige entiteit binnen de Thor Helical groep- is gespecialiseerd in metselwerk-onderzoek.