Update 25 Maart 2022

Trainingen en Cursussen

Training:  Gevelrenovatie: muur- & spouwankers

Datum: dinsdag 26 april 2022
Tijdstip: 09u00-13u00 inclusief broodjeslunch
Locatie: Remmers Experience Center (Nagelpoelweg 30, 7333 NZ-Apeldoorn)

Trainingsprogramma:
80% theorie – 20% praktijk

Het Remmers spiraalankersysteem – eenvoudig en duurzaam

Scheuren in het metselwerk moeten gerepareerd worden, ongeacht de oorzaak. Met het Remmers Spiraalankersysteem worden delen van het metselwerk op eenvoudige, maar uiterst efficiënte manier opnieuw met elkaar verbonden, zodat de verbinding weer wordt hersteld.

Spiraalankers vereisen slechts een minimale ingreep in het te onderhouden metselwerk, omdat deze in de voegen worden geplaatst. Er kunnen zelfs gebarste stenen opnieuw worden gebruikt. Dit is ook een van de redenen waarom spiraalankers een uitstekende repuratie hebben op het gebied van monumentenzorg. Scheuren in gevels en ter hoogte van lateien, openingen of bogen kunnen op die manier perfect en efficiënt worden hersteld.

Tijdens deze training gaan we dieper in op het onderwerp scheurherstel en spouwankers en hun doel. 

 

Update 14 Januari 2022

Per 2022 is het voor particulieren niet meer mogelijk om ons in te schakelen voor advies en onderzoeken.

Thor Logical richt zijn activiteiten komende jaren op de zakelijke markt.

In de afgelopen 3 jaren heeft Thor Logical een aantal gebouwinspecties uitgevoerd voor particuliere opdrachtgevers. Helaas is dit nu niet meer mogelijk. Ons bedrijf is als kleine organisatie uitgegroeid tot een belangrijke ketenpartner en is inmiddels verbonden aan meerdere bouw- en vastgoedorganisaties, waardoor wij ons volledig zullen gaan richten op de zakelijke markt met onze bouwkundig diepgaand onderzoek inspecties.

Vacature Gevelinspecteur Junior

Update 17 September 2021

Thor Logical voert diepgaand bouwkundige – technische onderzoeken uit aan de gebouwschil van bestaande bouw-werken en monumenten door heel Nederland. Wij zijn een kleine organisatie en groeien uit wat betreft specialistische inspecties aan gevels en daken.

Als inspecteur junior leer je een specialistisch vak en ontwikkel jij je verder voorbij NEN 2767.

Heb je geen last van hoogtevrees en buiten werken, heb je tenminste rijbewijs B en woon je in de omgeving van Leiden?

Reageer op deze vacature  en stuur een email naar gerjo@thorlogical.nl onder vermelding van vacature gevelinspecteur junior.

Wat is Spouwvervuiling?

Sinds de jaren 30 van vorige eeuw zijn de spouwmuurconstructies van metselwerk het meest toegepast bij zowel flatgebouwen als laagbouw woningen. Tussen de buitenmuur en de binnenmuur is een holle ruimte, soms voorzien van isolatiemateriaal. In de oudste spouwmuurconstructies zat geen isolatiemateriaal in de spouw. Tijdens het vol en zat metselen viel er telkens specie aan de achterkant van de baksteen in de spouw en dit hoopte zodoende enkele lagen op. Door het ophopen drukt de mortel samen en klontert deze tot een geheel en op die posities komen vochtbruggen en/of koudebruggen voor waardoor thermisch warmteverlies ontstaat. 

Vacature Metselaar-Voeger  

Update 11 Augustus 2021

Je hebt een opleiding tot metselaar-voeger binnen het leerlingwezen gevolgd en het diploma op zak, of je hebt aantoonbare ervaring met gevel herstel metselwerk en voegwerk bestaande bouw en nieuwbouw. 

40 uur per week werk je in een klein team en organisatie waarbij je 1 of 2 dagen per week ergens in Nederland een gevelinspecteur meehelpt met onderzoeken aan bestaande bouw en monumenten. Rijbewijs B is een vereiste. 

Tijdens je werk wordt je opgeleid tot gevelspecialist op verschillende onderdelen en zijn er doorgroei mogelijkheden tot geveladviseur en zelfs gevelinspecteur. Binnen ons netwerk van gevelspecialisten kun je aan de slag op uitleen basis als metselaar-voeger werken in een team of zelfstandig bij kleine klussen. 

Je wordt ondersteund met raad door je collega’s bij het uitoefenen van je werkzaamheden. 

Solliciteren:

Stuur een email naar gerjo@thorlogical.nl

De sollicitatie procedure en vacature sluit 1 November 2021


Agenda gevelinspecteurs

Update 9 Juni 2021

Er komen het hele jaar door aanvragen binnen voor bouwkundig diepgaand onderzoek en gevelinspecties en net als bij alle andere bouwkundig onderzoek en adviesbureau’s hebben we het heel druk met plannen en uitvoeren. Normaliter leveren we binnen 10 werkdagen na de dag van onderzoek of inspectie het rapport aan bij de opdrachtgever, dit blijkt gezien het aantal inspecties en onderzoeken niet meer haalbaar dus komt het vaker voor dat de levertijd van een rapport op zich laat wachten tot wel 24 werkdagen na datum van opname. Wij hopen dat de wachttijden voor het uitvoeren van inspecties en aanleveren van ieder rapport weer snel bekort kunnen worden tot 10 werkdagen na onderzoek of inspectie.

Nulmeten is achteraf weten

Update 9 April 2021

Een nulmeting of nulopname is een vooropname van de huidige toestand van een bepaald object. Een nulmeting rapport is een belangrijk document bij het indienen van een claim aan het adres van de veroorzaker, denk daarbij aan schade aan je woning ontstaan door werkzaamheden ernaast of in de buurt door een externe aannemer. Zonder nulmeting rapport sta je minder sterk en zijn herstelkosten lastig te verhalen. Verzekeraars maken graag één vuist tegen het indienen van claims en staan lijnrecht tegenover gedupeerden.

Voorbeeld 1 (VvE)

De onderburen van een 18e eeuws pand hebben een doorbraak gerealiseerd en een aanbouw laten plaatsen. De bovenburen hebben schade aan bouwmuren, gevels, vloeren, ramen en kozijnen (interieur en exterieur).

Voorbeeld 2 (Rijkswaterstaat)

Werkzaamheden aan de weg of kademuur waaraan een woning in eigendom grenst vertoond tijdens of na afloop schade aan bouwmuren, gevels, vloeren, ramen en kozijnen (interieur en exterieur).

Voorbeeld 3 (Vastgoed Organisatie of Woningcorporatie en/of Gemeente)

Nieuwbouw of ingrijpende renovatie werkzaamheden en/of nieuwe infrastructuur in de directe omgeving waaraan een woonobject grenst vertoond tijdens of na afloop schade aan bouwmuren, gevels, vloeren, ramen en kozijnen (interieur en exterieur).

Hoe gaan we tijdens de nulmeting te werk?

Na een korte introductie en overhandigen van een vragenlijst (vragen over de woning), doen we een opname buiten en binnen het object (of objecten). Tijdens de opname (nulmeting) stellen we niet alleen de toestand vast maar houden we direct rekening met eventuele maatregelen ten behoeve van eventuele herstelkosten en opmaken van een voorlopige raming (kostenopstelling). Als we scheuren in muren aantreffen dan plaatsen we scheurwijdte meters (binnen en buiten waar nodig). Ook voeren we een indicatieve waterpassing uit met een meetinstrument aan de buitenkant. Tijdens het visuele onderzoek maken we foto’s en meten we binnenruimten voor het maken een plattegrond.

Op plattegronden en aanzicht afbeeldingen plaatsen we de posities en kenmerken van de toestand die we aan hebben getroffen.

Vleermuizen in de spouwmuur

Update 22 februari 2021

Vleermuizen houden zich graag op in een veilige omgeving en overwinteren daarom graag in holle donkere ruimtes. Oude gebouwen met spouwmuur constructies en voldoende spouwruimte zijn daarom geschikt voor deze doelsoorten die in hele kolonie’s kunnen samenleven. Nu zijn vleermuizen een beschermde soort in Nederland en mag je hun habitat niet zomaar verstoren of aanpassingen doen zoals het na-isoleren en/of groot onderhoud aan gevels. Volgens de wet is dat zelfs strafbaar. 

Bij gevelinspecties zijn wij vaak als eerst aanwezige ter plaatse om een gebouw te onderzoeken en vaak op hoogte. Regelmatig treffen wij residu aan van doelsoorten bij bijvoorbeeld open stootvoegen in spouwmuur-constructies maar ook nabij dakranden.

Als we te maken hebben met doelsoorten en aanwezige habitat dienen we zoveel mogelijk afstand te houden en deze informatie snel te delen met onze opdrachtgever.

Omdat wij vroeg beginnen zien we bij schemer in voor- en najaar ook wel activiteit van vleermuizen en weten we al direct dat we allert moeten zijn bij naderen of openen van gevels en daken, zo hebben we ook eens wat meegemaakt met gierzwaluwen.

Aan het begin van de zomer van 2015 naderden we een pand dat reeds rondom in de steigers stond en waar gierzwaluwen omheen vlogen, het bleek dat nieuwe nesten tegen en onder een dak overstek aanwezig waren, we moesten hier aan het werk maar bedachten ons meteen en gelukkig maar. Het werk werd stilgelegd en later vernamen wij dat een hoge boete en stilvallen werkzaamheden waren voorkomen. 

We zijn daarom recent een samenwerkingsverband aangegaan met ecologen die voor ons flora en fauna onderzoeken door heel Nederland kunnen uitvoeren.

Koudebrug detectie met warmtebeeld techniek

Update 04-12-2020

In deze tijd van het jaar stoken we wat af. Comfort en een hoge energierekening gaan vaak samen. Ook is het altijd een dure periode rond deze tijd en dat merk je pas na een paar maanden in het nieuwe jaar als je de eindafrekening van de energieleverancier ontvangt.

Veel warmteverlies is niet alleen slecht voor het milieu maar ook voor je portemonnee en zo komen we uit bij ons onderwerp koudebrug detectie. In de bouwkunde is een koudebrug een Geometrisch (Aards-meetkundig) warmtelek in een constructie waar warmteverlies plaatsvind bij bijvoorbeeld steenachtige delen die niet of onvoldoende thermisch onderbroken zijn zoals dit bij veel gebouwen van voor 1988 het geval is.

Deze tijd van het jaar omstreeks 10:00 in de ochtend staan meestal de warmtebronnen aan of zijn woningen opgewarmd waar bewoners of gebruikers van een pand binnen aanwezig zijn en is dit een ideale gelegenheid om met warmtebeeld techniek gericht vanaf de buitenzijde de koudebrug posities op te sporen. Tijdens de gevelinspecties en visueel-destructief onderzoek komen we deze koudebrug situaties geregeld tegen en geven we dit aan in onze rapportages.

In opdracht maken we het hele jaar rond op locaties thermografische opnames & warmtebeeld techniek conclusies. Alleen in de zomerperiode doen we dit binnen in de woning omdat er minstens een verschil van 10 graden Celsius tussen binnen- en buitentemperatuur aanwezig dient te zijn voor het maken van valide warmte- of koudebeeld opnames.

Onze thermografische opnames zijn uitsluitend ter indicatie gericht aan woningeigenaren en aannemers bij het uitwerken van renovatie of groot onderhoud werkzaamheden en om gelijk de mogelijkheden te benutten om energetisch te kunnen verduurzamen naar een hoger energielabel.

Wist u dat wij naast onze adviezen ook aanbevelingen doen in onze rapportages?

In korte omschrijvingen en samenvattingen vertellen we stapsgewijs waar je rekening mee dient te houden tijdens uitvoeren van geplande werkzaamheden, zoals bij luchtdicht bouwen tijdens vernieuwen van raamkozijnen of indien wij op de hoogte zijn gesteld van uitvoeringsplannen, dat wij verder kijken dan alleen onze opdracht, overigens zetten we dit soort precaire onderwerpen of zaken die niet tot onze opdracht horen pas in ons rapport na goedkeuring van de gebouw- of woningeigenaar. 

Renovatie van historische gevels begint bij gedegen speurwerk

Update 12-09-2020

Traditioneel metselwerk in haar oude glorie herstellen. Dat kan alleen met vakwerk. En Thor Logical plaveit de weg ernaartoe. Met gedegen onderzoek door experts op het gebied van renovatie en historisch metselwerk.

 

Onderhoud en verduurzaming van historisch vastgoed
Traditioneel metselwerk bestaat uit bakstenen met daartussen mortel waarmee sterke constructies gebouwd worden. Ruim 800 jaar geleden begon men in de lage landen met het structureel toepassen van metselwerk bij woonhuizen, kades en bruggen, boerderijen en schuren en -later- ook publieke gebouwen. Thor Logical -een zelfstandige entiteit binnen de Thor Helical groep- is gespecialiseerd in metselwerkonderzoek. We spreken Gerjo Molenaar, specialist in erfgoed en metselwerk: ‘Wij doen historisch metselwerkonderzoek met name op structuren en bouwwerken van massief constructief metselwerk die tussen 1600 en 1930 zijn gerealiseerd. Je begrijpt dat uitvoerige kennis en ervaring op het gebied van bouwstoffen, bouwmaterialen, bouwmethoden, constructies en maatvoering hier onontbeerlijk zijn.’

Constateren

‘Elk historisch metselwerkonderzoek begint met een vooronderzoek waarbij we archieven afspeuren voor relevante data. Vervolgens beginnen we gewapend met deze informatie de visuele inspectie. Waar bevinden zich de scheuren, zettingen of schades? We bepalen daarnaast of en welke aanpassingen er in de loop der jaren aan het pand zijn doorgevoerd, want ook deze informatie is relevant. Vervolgens stappen we in onze hoogwerker om de constateringen te toetsen en waar nodig aan te passen. En dan begint het destructieve onderzoek. Hierbij openen we een scheur, schade of andere oneffenheid, bekijken we de situatie en achterhalen we wat de oorzaak van de schade is. In dit stadium zitten we dus letterlijk met onze handen in de gevel. En dat is nodig. Want uit de weerstand die een boor biedt wanneer hij de gevel ingaat halen we enorm veel nuttige informatie. Net als uit de opgevangen mortel die we waar nodig in het laboratorium laten onderzoeken naar de opbouw en samenstelling. In een historisch gebouw dient namelijk een gelijkwaardig product te worden toegepast tijdens het herstel.’

Conclusie

‘Zodra we het historisch vastgoed compleet in beeld hebben, vormen we een conclusie. In deze samenvatting staan adviezen en aanbevelingen. Ja, het gebeurt dat we de oplossing vanuit ons moederbedrijf kunnen bieden. Waar relevant schrijven we natuurlijk graag onze eigen producten voor, want dan is de opdrachtgever 100% zeker van een geschikte en duurzame oplossing. Maar we verwijzen even gemakkelijk naar andere producten en leveranciers wanneer de oplossing niet in ons assortiment zit. Het is goed om te weten dat we al onze informatie valideren. Pas nadat onze collega’s en ketenpartners de formuleringen en aanbevelingen hebben gecontroleerd, gaat het rapport naar de opdrachtgever.’

Thor Logical is een onderzoeksbureau voor vastgoed en bestaande bouw dat zowel optisch als haptisch, destructief en constructief onderzoekt. Van alle bevindingen van het gevel- en/of dakonderzoek wordt een uitgebreide rapportage opgesteld, gericht op de vraag van de klant.

Diensten 

Update 16-07-2020

Het Thor Logical dienstenpakket breidt zich verder uit. Inmiddels hebben we een aantal historisch metselwerk onderzoeken mogen uitvoeren van gevels en daken waarbij we tevens de brandveiligheid aspecten van gevels onder de loep namen.

Komende maanden staat verdieping van onderzoeken naar brandveilige gevels ook bij ons op het programma samen met onze ketenpartner ( PYRO IFPS) en specialist in brandbestrijding, brandpreventie, brandveiligheidsmiddelen en advies

December 2019 – Oprichting Thor Logical

Thor Logical maakt onderdeel uit van Thor Helical Benelux. 

Thor Logical -een zelfstandige entiteit binnen de Thor Helical groep- is gespecialiseerd in metselwerk-onderzoek.